Praktická lékařka pro děti a dorost

___________________________________________

Ordinace I.:
Tolstého č. 765
Klatovy 3
tel. 376 315 565
___________________________________________

Ordinace II.:
Lékařský dům
Nýrská 243
Janovice nad Úhlavou
tel. 376 392 276
___________________________________________novotna-pediatr@seznam.cz
 
                                                      Volitelná očkování
 

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění :

Od 1. 1. 2022 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
V oblasti očkování dochází k následujícím změnám:

očkování proti meningokokovým infekcím skupiny B, je-li zahájeno
do dovršení 12. měsíce věku (nyní do 6. měsíce věku), nebo od dovršení 14.
do dovršení 15. roku věku
, a skupiny A, C, W, Y, je-li provedeno jednou dávkou
od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
pojištěnce (nyní pouze ve 2. roce života); hrazeno je i očkování po uplynutí stanovených lhůt,
pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,
        
 

Pneumokoky:

K závažným pneumokokovým infekcím může dojít v každém věku dítěte – od narození až po dospívání. Nejohroženější jsou ale děti do 2 let věku, které ještě nemají zralý imunitní systém. Podle studií provedených na lůžkových odděleních, kde skončí děti v nejzávažnějších stavech, se odhadovalo, že v České republice měla před zahájením očkování až stovka dětí ročně závažnou, těžkou infekci. Čím je dítě mladší, tím závažnější průběh infekce má a může dojít k závažnému poškození organismu nebo i k úmrtí dítěte. Nejohroženější jsou proto děti do jednoho roku věku.Očkování je jedinou spolehlivou prevencí.Očkovací schéma je závislé na věku dítěte ( vakcína Prevenar 13, Synflorix ).

 

Rotaviry:

Rotavirové gastroenteritidy ( průjmová onemocnění často provázená zvracením a horečkami) je možné preventivně omezit díky novým očkovacím látkám. V případě zájmu lze použít pro všechny děti, ale pouze nejpozději do 5 měsíců, kdy je potřebné podat celé schéma této očkovací látky. Očkování je možné zahájit od 6. týdne u dětí, které nebyly očkované proti TBC ( u těchto dětí až od 9. týdne). Toto očkování se podává rovnou do úst dítěte bez nutnosti aplikace injekce. Jedná se o perorální očkovací látku, která se podle zvolené vakcíny aplikuje minimálně ve 2 dávkách v intervalu 1-2 měsíce.
Vakcíny Rotarix , Rotateq

 

Meningokok:

Proti meningokokovým nákazám je možné očkovat s ohledem na riziko tohoto onemocnění jednak vakcínou proti meningokoku typu C, kde se první dávka doporučuje podat před nástupem dítěte do kolektivu. Přeočkování je vhodné provést za 7-10 let, tedy před obdobím, kdy výskyt tohoto onemocnění ve věkové kategorii 15-19 let opět stoupá. Nově je možné použít také kombinovanou očkovací látku proti meningokoku typu A, C, Y, W . Tato vakcína je zvlášť vhodná při cestách do zahraničí - Nimenrix  (proti mening.skup. A,C, W135 a Y), od 12 let věku Menveo / skupiny A,C,W 135 a Y) a proti meningokokovi C- Menjugate,Neisvac. Očkování proti meningokoku B - Bexsero (kojenci, dorost)

 

Hepatitida ( žloutenka) A:

V poslední době stoupá zájem o toto očkování. Populace našich předškolních dětí není proti této nemoci prakticky vůbec chráněná, poslední větší epidemie bylá v ČR v období 70. let . Před 2 lety se objevil opět zvýšený výskyt tohoto onemocnění. Ve větším riziku jsou především předškolní děti, zvlášť vhodné je doplnit toto očkování před nástupem do kolektivu, před plánovanou cestou s dítětem na zahraniční dovolenou. Vhodné období je od dvou let. Aplikují se dvě dávky v intervalu 6-12 měsíců, dále již není nutné přeočkovávat.
Havrix

 

Plané neštovice:

Na trhu dostupná očkovací látka proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým neštovicím ( Priorix Tetra). Aplikují se dvě dávky místo povinného očkování pouze proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, není tedy nutné dávat další injekce chceme-li dítě chránit i proti planým neštovicím. Dítě je tak chráněno již v době, kdy se s tímto onemocněním v dětském kolektivu může kdykoliv setkat. Dvoudávkové schéma proti planým neštovicím je dnes již doporučováno i pro samostatné očkování ( vakcína Varilrix).
Priorix Tetra Varilrix

 

Klíšťová encefalitida:

Očkování proti klíšťové encefalitidě je doporučováno zpravidla u dětí od 5-ti let, individuálně lze podat i dříve, ale výskyt tohoto onemocnění v nižších věkových kategoriích je minimální. Je nutné zvážit individuální epidemiologická rizika. Používané vakcíny se aplikují v základním 3- dávkovém schématu, první dvě dávky za měsíc, další do roka nejpozději. Nově se doporučuje přeočkovávat nejpozději do 5 let ( první přeočkování po 3 letech a každé další za 5 let).
FSME-IMMUN, Encepur

 

HPV:

Očkování proti rakovině děložního čípku ( vyvolavatelem je humánní papillomavirus - HPV) se doporučuje provést před zahájením pohlavního života, kdy je jeho účinnost nejvyšší. Nejvhodnější období je 13 – 14 let u dívek, optimálně do 15 let.U dětí do 15 let se vytváří nejvyšší hladiny protilátek a účinnost vakcíny je proto nejlepší. Před zahájením pohlavního života máme také nejvyšší jistou účinnost vakcíny.  Schéma u dostupných očkovacích látek je dvoudávkové.

Cervarix, Gardasil, Gardasil 9

 

Chřipka:

Očkování je přednostně vhodné pro děti, které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce, cukrovkou. Očkování je možné preventivně nabídnout i zdravým dětem, za nejvhodnější období se považuje doba před výskytem tohoto onemocnění, což bývá zpravidla v podzimních měsících. Děti, které nebyly dosud očkované by měly dostat 2 dávky v intervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců. Dvoudávkové schéma se doporučuje zpravidla do 9 let.