Praktická lékařka pro děti a dorost

___________________________________________

Ordinace I.:
Tolstého č. 765
Klatovy 3
tel. 376 315 565
___________________________________________

Ordinace II.:
Lékařský dům
Nýrská 243
Janovice nad Úhlavou
tel. 376 392 276
___________________________________________novotna-pediatr@seznam.cz
 
   Aktuality
                                                       

 

___________________________________________________________________________________________________

Oznámení :

 Od 6. 4. 2021 ordinujeme v Klatovech i v Janovicích nad Úhlavou :

 
               Klatovy

                 Janovice
 
      
      pondělí
 
              
               7:30  -  11:00  hod

                  12:00  -  14:00  hod
     
      úterý
 

              12:00  -  14:00  hod

                    7:30  -  11:00  hod

       středa
 

                7:30  -  11:00  hod

                  12:00  -  14:00 hod

       čtvrtek
 

              12:00  -  14:00  hod

                    7:30  -  11:00  hod

       pátek
 

                7:30  -  12:00  hod
  
                            -------
 
V současné epidemické situaci se snažíme  minimalizovat možnou nákazu u Vás i Vašich dětí koronavirem.
Z tohoto důvodu je zaveden nouzový režim ordinace.
Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozí telefonické domluvě !
Nejprve ořetřujeme zdravé  (prevence a očkování), teprve potom nemocné po telefonické domluvě.
Do ordinace vstupujte se zakrytým nosem a ústy, nejlépe respirátorem.
Vstup je umožněn pouze jedné osobě, v případě nezletilých jednomu zákonnému zástupci.
Děkuji za pochopení.
 
  vloženo 31.3.2021

_____________________________________________________________________________________________________

 

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol :

V případě, že se Vás týká uzavření školy Vašeho dítěte, čtěte zde

Žádost o ošetřovné

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol


vloženo 8.3.2021
______________________________________________________________________________________________________

 

Oznámení :

Od 1.1. 2021 nadále ordinujeme pouze v Klatovské ordinaci.

 7:30  -  10:00   ( prevence, kojenci

11:00  -  12:30   ( objednaní nemocní )

 

Jakmile to epidemická situace dovolí, začneme opět ordinovat i v Janovicích.

Děkuji za pochopení.

 
 

 vloženo 2.1.2021

 

________________________________________________________________________________________________________Dočasná změna ordinačních hodin :

Od 5.10.2020 do odvolání ordinujeme pouze v ordinaci  v Tolstého ulici v Klatovech,

ordinace v Janovicích odpadá. 

                                                                

       Po - Pá :    7:30  -  10:00   ( prevence, kojenci )
                        11:00  -  12:30   ( objednaní nemocní )

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 Více zde: https://www.mudrmikova.com/
   

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 Více zde: https://www.mudrmikova.com/

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 Více zde: https://www.mudrmikova.com/
                                   

Ke všem vyšetřením se musíte předem telefonicky objednat !!

Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu,

mějte zakrytá ústa a nos rouškou.

Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi ( u nezletilých s 1 doprovodem ).

Banální zdravotní potíže řešte sami nebo se poraďte s lékařem telefonicky.                                                 

Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Děkuji za pochopení.

 

 
Ke všem vyšetřením se musíte předem telefonicky objednat.                                                                                    Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi ( u nezletilých s doprovodem ).
Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou.
Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, dezinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Více zde: https://www.novotna-pediatr.cz/aktuality/

 vloženo 3.10.2020

________________________________________________________________________________________________________


 

Schválena úhrada očkování proti meningokokům :

Od 1.5. 2020 byla schváleno úhrada očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním

 u vybraných  věkových kategorií . Změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění je s účinností

od 1.5.2020 nově hrazeno  očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem

skupiny B (vakcína Bexsero), je-li očkování zahájeno do šestého měsíce věku (děti narozené po 1.11.2019)

a skupiny A,C,W,Y (vakcína Nimenrix), je-li očkování provedeno ve druhém roce života

(děti narozené po 1.5.2018).

 

                                                           Podrobnosti  zde

 

vloženo 12.5.2020