Aktuality 2020
 

 

Dovolená  14.9.  -  18. 9. 2020                 

Zastupuje  MUDr. Míková, Hostašova ul. 152, Klatovy ( u muzea ).
Je nutné předem volat na tel 376 315 083 !!!                                                    

                

Pro administrativní účely je sestra přítomna v ordinaci v Tolstého ulici i v Janovicích.

 

13.9.2020

                      

___________________________________________________________________________

 
 

 Ordinační hodiny od 1.7. 2020:

  V prostorách čekárny a ordinace trvá povinnost zakrytí úst a nosu rouškou !!
 
  K vyšetření nemocných je nutné se předem telefonicky objednat.
  
 
 

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.Více zde: https://www.mudrmikova.com/

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.Více zde: https://www.mudrmikova.com/

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č.376 315 083, 602 128 412, e-mail: mikova.marcela@post.cz). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.

3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě slékařem)

5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.

6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.

7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.

8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.

9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).

10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.

11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).

12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.

13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.

14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.

15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,...

16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.Více zde: https://www.mudrmikova.com/
Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

Více zde: https://www.mudrmikova.com/
Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.

Více zde: https://www.mudrmikova.c

           Tolstého ulice , Klatovy :                Janovice nad Úhlavou :

 

                   Pondělí :      7:30  - 11:00                                   Pondělí :  12:00  - 15:00

                       Úterý :    12:00  - 15:00                                       Úterý :    7:30  - 11:00

                     Středa :      7:30  - 11:00                                     Středa :  12:00  - 15:00

                    Čtvrtek :    12:00  - 15:00                                    Čtvrtek :    7:30  - 11:00

                      Pátek :      7:30  - 12:00                                      Pátek :  nemocné ošetříme v Klatovech

  

                      Nemocní pouze po  telefonické domluvě !!!

 

Ke všem vyšetřením se musíte předem telefonicky objednat. 

Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu.         

Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi ( u nezletilých s doprovodem ).

Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou.

Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.

Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

 

 
Ke všem vyšetřením se musíte předem telefonicky objednat.                                                                                    Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi ( u nezletilých s doprovodem ).
Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakrytá ústa a nos rouškou.
Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, dezinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Více zde: https://www.novotna-pediatr.cz/aktuality/

 30.6.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
       

    

Schválena úhrada očkování proti meningokokům :

Od 1.5. 2020 byla schváleno úhrada očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
 
u vybraných  věkových kategorií . Změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění je s účinností
 
od 1.5.2020 nově hrazeno  očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem
 
skupiny B (vakcína Bexsero), je-li očkování zahájeno do šestého měsíce věku (děti narozené po 1.11.2019)
 
a skupiny A,C,W,Y (vakcína Nimenrix), je-li očkování provedeno ve druhém roce života
 
(děti narozené po 1.5.2018).

                                                           Podrobnosti  zde

 

12.5.2020